Pályázati hírfolyam

Pályázat turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztésére!
A pályázat részletei

Hamarosan induló képzéseink!
Őstermelőknek 100% visszatérítés!

Részletek

Hírlevél feliratkozás

Belépés / Regisztráció

Előminősítés

 Díjmentesen, rövid határidővel előminősítjük pályázati ötletét, elképzelését:
- Megmondjuk, hogy szervezete pályázóképes-e.
- Megnézzük, hogy az ötlet pályázatképes-e.
- Ha nem, akkor tanácsadással segítünk abban, hogy min változtasson, hogy pályázhasson.

Részletek

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára - konvergencia (TÁMOP-2.1.3.C-12/1)

Pályázat címe:

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban

Pályázat kódja: TÁMOP-2.1.3.C-12/1

Forrás összege:

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia régiókban 8 milliárd forint.

A pályázat beadási határideje:

Első benyújtási szakasz: 2012. május 21-június 30.
Második benyújtási szakasz: 2012. szeptember 1-szeptember 30.
Harmadik benyújtási szakasz: 2012. december 1-december 31.
Negyedik benyújtási szakasz: 2013. február 1-28.

Pályázat célja:

Az Új Széchenyi Terv fenti céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A pályázat további célja, hogy olyan vállalkozások is hozzájussanak a támogatásokhoz, amelyeknek erre – méretükből és szűkös erőforrásaikból adódóan – korábban nem volt lehetőségük, és így a képzések révén kialakuljanak a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjai a középvállalkozásoknál.
Tanulmányok sora mutatta ki, hogy infokommunikációs képességek nélkül ma már az elhelyezkedés jelentősen nehézségekbe ütközik, és ez a tendencia a jövőben csak erősödni fog. A munkaadók rövidtávú gazdasági megfontolások miatt (drága és hosszadalmas szakemberképzés) sokszor elhalasztják, elhagyják munkavállalóik képzését. Jelen pályázat hozzájárul ahhoz is, hogy a Digitális Megújulás Cselekvési Tervben meghatározott célkitűzések teljesüljenek.

Pályázók köre:

- korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)
- részvénytársaság (KSH 114)
- európai részvénytársaság (KSH 115)
- takarék- és hitelszövetkezet (KSH 122)
- mezőgazdasági szövetkezet (KSH 124)
- európai szövetkezet (KSH 125)
- biztosító szövetkezet (KSH 126)
- szociális- és iskola szövetkezet (KSH 127)
- egyéb szövetkezet (KSH 129)
- ügyvédi iroda (KSH 131)
- vízitársulat (KSH 133)
- víziközmű-társulat (KSH 134)
- erdőbirtokossági társulat (KSH 135)
- végrehajtó iroda (KSH 136)
- közjegyzői iroda (KSH 137)
- magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (KSH 138)
- egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás (KSH 139)
- betéti társaság (KSH 212)
- közkereseti társaság (KSH 211)
- egyéni cég (KSH 213)
- külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (KSH 226)
- külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye (KSH 227)
- máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 229)
- nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)
- nonprofit betéti társaság (KSH 622)
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
- nonprofit részvénytársaság (KSH 573)

A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be, az összes pályázatba bevonni kívánt telephelyet megjelölve.
A pályázati kiírásra nagyvállalkozások pályázhatnak. Nagyvállalkozásnak azon vállalkozások minősülnek, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerint nem felelnek meg a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó feltételeknek, továbbá az alábbi, két feltétel közül legalább az egyiknek megfelelnek:
a) összes foglalkoztatotti létszáma legalább 250 fő, vagy
b) éves nettó árbevétele több mint 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege több mint 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
A pályázó a konvergencia található telephelyére, fióktelepére vagy székhelyére vonatkozóan nyújthat be pályázatot, kizárólag a konvergencia régióban lévő székhely/fióktelep/telephely munkavállalóinak képzése támogatható.

Támogatható tevékenységek:

A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető támogatás:
- szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak;
- idegen nyelvi képzések;
- a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések: minden olyan ismeret-, kompetenciafejlesztésre irányuló képzés, mely a vállalkozás fejlesztését vagy a munkavállaló magasabb szintű munkavégzését eredményezi;
- számítástechnikai, informatikai képzés (nyílt és zárt forráskódú szoftverek oktatása egyaránt támogatható).
Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén:
- Magyarország területén megvalósuló képzés esetén kizárólag a támogatott képzés teljes időtartamára érvényes FAT intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.
- A megvalósuló képzések, nem OKJ-s minimum 50 %-ának programakkreditációval kell rendelkezniük (a százalékos érték meghatározásánál a képzések darabszámát szükséges alapul venni).
Belső képzések esetén:
- Intézményi akkreditáció nem szükséges.
- Az adott vállalkozásnál hasznosítható ismereteket nyújtó belső képzéseket a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 16. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelmények szerint kidolgozott képzési program alapján kell lefolytatni.
- Tájékoztatás, nyilvánosság
- Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése
A megvalósított képzésnek – betartva a képzésben részt vevő felnőtt előzetesen megszerzett tudásának értékelésére és beszámítására vonatkozó előírásokat – meg kell felelnie az érvényes akkreditációval rendelkező, illetve a belső képzés képzési programjának, melyet a kedvezményezett a képzés dokumentációjával támaszt alá, a kifizetési igény benyújtásával egy időben. Az alkalmazott képzési programban meghatározott óraszámon felüli teljesítés nem elszámolható.
Levelező, e-learning oktatás és távoktatás formájában megvalósuló képzés kizárólag blended learning formájában támogatható, és ez esetben csak a kontaktórák költsége támogatható és az E pontban elvárt kötelező részvételi arány is a kontaktórák arányában értendő. Ezen oktatás kapcsán kizárólag programakkreditált képzés valósítható meg.
Külföldön3 megvalósuló képzések csak és kizárólag a speciális képzések esetében támogathatóak. Amennyiben ezen képzések a támogatott képzések 5 %-át meghaladják, ezen bejelentett, feltöltött képzések ellenőrzésére alkalmas on-line kapcsolat kialakítása kötelező.
Csak olyan képzési program fogadható el, mely alapján a képzés vizsgával zárul.
Amennyiben egy képzés esetén csak modul(ok) kerülnek megvalósításra, úgy csak olyan modul fogadható el, mely a képzési program alapján vizsgával zárul.
Egy képzésnek minősül azon képzési tevékenységek összessége, melyek azonos képzéscsoporthoz tartoznak, azonos a megnevezésük, azonosak a résztvevők, és minden résztvevő azonos óradíjért, azonos időpontban és helyszínen részesül a képzésben.
A szolgáltató kiválasztása során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény előírásai, az ott megadott értékhatárok figyelembevételével alkalmazandók.

Támogatás mértéke:

Amennyiben a pályázó csekély összegű támogatásként igényli a támogatást, úgy az intenzitás 100%, tehát valamennyi elszámolható költség maximális intenzitással támogatható.
Képzési támogatás esetén: A maximális támogatási intenzitás általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a, speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a. Ez az intenzitás az elszámolható költségek 70%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a Pályázati útmutatóban meghatározottak szerint.

Támogatás minimum összege: 5 millió Ft
Támogatás maximum összege: 150 millió Ft