Pályázati hírfolyam

Pályázat turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztésére!
A pályázat részletei

Hamarosan induló képzéseink!
Őstermelőknek 100% visszatérítés!

Részletek

Hírlevél feliratkozás

Belépés / Regisztráció

Előminősítés

 Díjmentesen, rövid határidővel előminősítjük pályázati ötletét, elképzelését:
- Megmondjuk, hogy szervezete pályázóképes-e.
- Megnézzük, hogy az ötlet pályázatképes-e.
- Ha nem, akkor tanácsadással segítünk abban, hogy min változtasson, hogy pályázhasson.

Részletek

 Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára

AJÁNLATUNK: INGYENES PÁLYÁZATÍRÁS, AMENNYIBEN PARTNERÜNKNÉL VÉGZI EL A MEGPÁLYÁZNI KÍVÁNT TANFOLYAMOT, KÉPZÉST!!!

Kódszám: Társadalmi Megújulás Operatív Program: TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2

A TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2 uniós pályázat célja:

Az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban a TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2 konstrukció célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A pályázat további célja, hogy olyan vállalkozások is hozzájussanak a támogatásokhoz, amelyeknek erre – méretükből és szűkös erőforrásaikból adódóan – korábban nem volt lehetőségük, és így a képzések révén kialakuljanak a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjai a középvállalkozásoknál.

A Munkahelyi képzésekre pályázhatnak:

A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján középvállalkozásnak minősülő vállalkozások.

korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)
részvénytársaság (KSH 114)
európai részvénytársaság (KSH 115)
takarék- és hitelszövetkezet (KSH 122)
mezőgazdasági szövetkezet (KSH 124)
európai szövetkezet (KSH 125)
biztosító szövetkezet (KSH 126)
szociális- és iskola szövetkezet (KSH 127)
egyéb szövetkezet (KSH 129)
ügyvédi iroda (KSH 131)
vízitársulat (KSH 133)
víziközmű-társulat (KSH 134)
erdőbirtokossági társulat (KSH 135)
végrehajtó iroda (KSH 136)
közjegyzői iroda (KSH 137)
magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (KSH 138)
egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás (KSH 139)
betéti társaság (KSH 212)
közkereseti társaság (KSH 211)
egyéni cég (KSH 213)
külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (KSH 226)
külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye (KSH 227)
máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 229)
egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (KSH 231)
egyéb egyéni vállalkozó (KSH 232)
nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)
nonprofit betéti társaság (KSH 622)
nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be, az összes pályázatba bevonni kívánt telephelyet megjelölve.

KORLÁTOZÁS:

A pályázó a pályázat beadását megelőző, két egymást követő beszámolási időszak foglalkoztatotti létszáma és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege alapján a pályázat beadásának évében középvállalkozásnak minősül.
Újonnan alapított vállalkozások esetén becsült foglalkoztatotti létszáma és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszegéről tett nyilatkozata alapján középvállalkozásnak minősül.
Támogatható tevékenységek a TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2 uniós pályázatban

A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető támogatás:

szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak;
idegen nyelvi képzések;
a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések: minden olyan ismeret-, kompetenciafejlesztésre irányuló képzés, mely a vállalkozás fejlesztését vagy a munkavállaló magasabb szintű munkavégzését eredményezi;
számítástechnikai, informatikai képzés.
Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén:
Magyarország területén megvalósuló képzés esetén kizárólag a támogatott képzés teljes időtartamára érvényes FAT intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.
A megvalósuló képzések minimum 50 %-ának program-akkreditációval kell rendelkezniük.
Belső képzések esetén:
Intézményi akkreditáció nem szükséges.
Az adott vállalkozásnál hasznosítható ismereteket nyújtó belső képzéseket a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 16. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelmények szerint kidolgozott képzési program alapján kell lefolytatni.
A projekt megvalósítása minimum 3 és maximum 18 hónapra tervezett.

A TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2 pályázat bírálatánál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek:
A bírálat során előnyt jelent, ha a pályázó a következő területekhez kapcsolódó képzések megvalósítását is tervezi:

információs kommunikációs technológiák,
zöldgazdasághoz, energetikához, környezettechnológiához kapcsolódó területek,
idegen nyelvi képzések.
További előnnyel jár, ha hátrányos helyzetű munkavállalók vesznek részt a képzéseken, valamint ha a pályázat megvalósulása a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet szerinti 47 leghátrányosabb helyzetű kistérségben, ill. a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és jelentős munkanélküliséggel sújtott településen történik.

Elszámolható költségek a munkahelyi képzésekben:

Külső képzés:
A képzés költsége a teljes projekt időszakra vonatkozóan az egy személyhez köthető képzésre jutó támogatási összeg nem haladhatja meg a 450.000,- forintot, valamint a 3.000,- Ft / fő súlyozott átlagos óradíjat.
A képzések időtartama minimum 20 óra / képzés.
Szállás és ellátás költsége együttesen max. 8.000 Ft/fő/éj (ÁFA nélkül), amelyből az ellátás költsége max. 4.000 Ft/fő lehet (képzésben résztvevők)
Utazási költség (képzésben résztvevők): amennyiben a képzés a munkavégzéstől eltérő helyszínen kerül megtartásra.
A képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei (maximum a projekt összköltségének 5 %-a).
A képzésben részt vevő munkavállalónak a számvitelről szóló 2000. évi C, törvényben meghatározott személyi jellegű költségei, maximum az a)-c) pontban felsorolt költségek összértékéig, de legfeljebb személyenként a minimálbér ötszörösének mértékéig. Az egy munkavállalóra elszámolható – közterhekkel együtt számított – bérköltség a képzés óraszámával megegyező időre, arányosítva számolható el.
Belső képzés:
Az oktatók személyi jellegű költségei az adott hónapban az érintett képzés óraszámával megegyező időre, arányosítva számolható el.
A képzések időtartama minimum 20 óra / képzés.
Egyéb folyó költségek, úgymint a képzéshez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök;
A képzés során használt eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan mértékben, amennyiben azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják.
A teljes projekt időszakra vonatkozóan az egy személyhez köthető képzésre jutó támogatási összeg nem haladhatja meg a 450.000,- forintot, valamint a 3.000,- Ft / fő súlyozott átlagos óradíjat
A képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei (maximum a projekt összköltségének 5 %-a).
A képzésben részt vevő munkavállalónak a számvitelről szóló 2000. évi C, törvényben meghatározott személyi jellegű költségei, maximum az a)-d) pontban felsorolt költségek összértékéig, de legfeljebb személyenként a minimálbér ötszörösének mértékéig.
A támogatás mértéke: 100 %

Az európai uniós szabályok szerint a képzési támogatás kétféle módon vehető igénybe, csekély összegű vagy képzési támogatás.

A támogatás összege: 1 – 50 millió Ft

Előleg: 25%

A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.