Pályázati hírfolyam

Pályázat turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztésére!
A pályázat részletei

Hamarosan induló képzéseink!
Őstermelőknek 100% visszatérítés!

Részletek

Hírlevél feliratkozás

Belépés / Regisztráció

Előminősítés

 Díjmentesen, rövid határidővel előminősítjük pályázati ötletét, elképzelését:
- Megmondjuk, hogy szervezete pályázóképes-e.
- Megnézzük, hogy az ötlet pályázatképes-e.
- Ha nem, akkor tanácsadással segítünk abban, hogy min változtasson, hogy pályázhasson.

Részletek

Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása – TÁMOP- 1.4.3-12/1

A pályázat célja

Az innovatív kezdeményezések, újszerű kísérleti foglalkoztatási projektek kidolgozásával vagy adaptálásával és megvalósításának támogatásával hatékonyabb beavatkozás történjen a munkaerőpiacon, és ezekben a projektekben a szakmapolitika fősodrába beépíthető, vagy más szervezetek által alkalmazható módszerek és modellek keletkezzenek.

A pályázat kedvezményezettjei

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak önállóan vagy konzorciumi formában (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény KSH közlemény alapján):
Főpályázók köre
Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:
egyesületek (KSH 529 Egyéb egyesület)
egyházak, egyházi intézmények (KSH 551 Egyház, 552 Egyházi intézmény, 559 Egyéb egyházi szervezet)
alapítványok (KSH 56)
köztestületek (KSH 54)
egyesülés (KSH 591)
Jogi személyiségű vállalkozások közül:
nonprofit gazdasági társaság (KSH 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 Nonprofit részvénytársaság)
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül:
központi költségvetési szerv és intézményei (KSH 311 Központi költségvetési irányító szerv, 312 Központi költségvetési szerv)
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szervezet és intézménye (KSH 321 Helyi önkormányzat, 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv, 325 Polgármesteri Hivatal)
többcélú kistérségi társulások (KSH 326)
Lehetséges konzorciumi partnerek köre
Jogi személyiségű nonprofit szervezetek közül:
egyesületek (KSH 529 Egyéb egyesület)
egyházak, egyházi intézmények (KSH 551 Egyház, 552 Egyházi intézmény, 559 Egyéb egyházi szervezet)
alapítványok (KSH 56)
köztestületek (KSH 54)
nonprofit gazdasági társaság (KSH 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 Nonprofit részvénytársaság)
egyesülés (KSH 591)
Vállalkozások közül:
jogi személyiségű gazdasági társaságok (KSH 113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 129 egyéb szövetkezet
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (KSH 211 Közkereseti társaság, 212 Betéti társaság)
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül:
központi költségvetési szerv és intézményei (KSH 311 Központi költségvetési irányító szerv, 312 Központi költségvetési szerv)
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szervezet és intézménye (KSH 321 Helyi önkormányzat, 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv, 325 Polgármesteri Hivatal)
többcélú kistérségi társulások (KSH 326)

Támogatható tevékenységek a foglalkoztatási programokban:

Helyzet-, Szükségletfelmérés
Megvalósíthatósági tanulmány készítése
Költség-haszon elemzés készítése
Építési beruházásokhoz kapcsolódó kiviteli tervek készítése
Üzleti terv készítése
Célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás)
Képzés
Munkaerő-piaci szolgáltatás, tanácsadás, mentorálás, munkanélküliek számára
Szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára
Módszertan kialakítás, kipróbálás, adaptálás
Szolgáltatásfejlesztés, – kialakítás, – továbbfejlesztés
Célcsoport foglalkoztatása, önfoglalkoztatásának elősegítése, fenntartható tevékenységek kialakítása a szociális gazdaságban
Projekttevékenységhez szorosan kapcsolódó beszerzések

Rendelkezésre álló forrás

A konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 4 700 millió forint.

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.
Amennyiben a projekt megvalósításában a közösségi állami támogatási szabályok értelmében vett vállalkozás is részt vesz és a támogatás az EK rendelet 87-88. cikke alapján állami támogatásnak minősül.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 60 millió Ft, maximum 200 millió Ft lehet.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet.

A pályázat határideje

A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 1-től 2012 auguszus 31-ig lehetséges.